Onderzoek

Onderzoek

 

Wanneer er ecologisch onderzoek nodig is bent u bij mij aan het juiste adres. Met name kleinschaligere projecten hebben de voorkeur. Omdat ik freelance werk, ben ik erg flexibel qua werktijden. Ook het kostenplaatje blijft hierdoor lager. Ik heb een brede kennis van ecologie wat bijvoorbeeld van pas komt bij een quickscan of een globaal onderzoek. Mijn specialisatie ligt echter in de aquatische ecologie en vis(serij)ecologie. In de praktijk komt dat neer op onderzoek naar alle organismen die in de Nederlandse watersystemen voorkomen. Dat kunnen eencelligen als bacteriën en algen zijn, maar uiteraard ook hogere (water)planten, ongewervelden, amfibieën, vissen en zoogdieren. Voor vis en visserij heb ik altijd al een voorliefde gehad, dus voor visserijkundig onderzoek en het in kaart brengen van vispopulaties bent u bij mij van harte welkom.

 

Exoten

 

De laatste paar jaar komt er ook steeds meer behoefte naar onderzoek van invasieve soorten en exoten. Door uiteenlopende oorzaken zijn er in Nederland steeds meer exoten te vinden, waarvan sommige soorten zich in rap tempo voortplanten en verspreiden. Dit kan economische en ecologische schade veroorzaken aan de wateren waarin ze voorkomen. Zaken als voedsel, voortplantingscyclus en natuurlijke vijanden kunnen een oplossing bieden om populaties onder controle te krijgen. Hier is zeker nog veel werk aan de winkel.

 

Kwetsbare soorten

 

Verder zijn erin Nederland ook nog een heel aantal bedreigde en beschermde soorten die op de Rode Lijst staan. Om deze kwetsbare en bedreigde soorten te beschermen is meer onderzoek gewoon noodzaak. De geldkranen zijn zo goed als dichtgedraaid, dus we zullen ook nog eens creatief moeten zijn en effectief moeten handelen. Daar zie ik echt een grote uitdaging in voor de toekomst! De intensivering van de landbouw, allerlei obstakels op migratieroutes, achterblijvende waterkwaliteit, extremer weertype en achterstallig onderhoud zijn belangrijke oorzaken van kwetsbare populaties die achteruitgaan of stagneren. Met de Flora- en Faunawet en de Natura 2000 als richtlijn moeten we als maatschappij en ecologie in het bijzonder op zoek naar oplossingen hiervoor.

 

Herintroducties

 

Ook herintroducties van soorten is een actueel thema. Goede inventarisaties van wat de mogelijkheden zijn en het in kaart brengen van mogelijke problemen zijn hierbij erg belangrijk. We kennen bijvoorbeeld het succesverhaal van de bever, maar andere soorten als otter, zalm of steur is een heel ander verhaal op dit moment. Tal van onvoorziene problemen zorgen ervoor dat ook hier nog veel werk aan de winkel is!

Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
© 2018 Misgurnus
Filter